Fordeling av utgiftene

Energiutgifter fratrukket kjele/rørtap fordeles blant leilighetene/seksjonene etter avlest (evt. stipulert/beregnet*) forbruk av varme/varmt vann, herav Deler varme - Deler varmt vann.

Faste utgifter og kjele-/rørtap fordeles blant leilighetene/seksjonene som Deler faste utgifter + kjele/rørtap etter en fast fordelingsnøkkel uavhengig av den enkeltes forbruk. Som fast fordelingsnøkkel benyttes vanlivis eiebrøk, boareal eller radiatorandel.

Pris per del fremkommer ved å dividere totalsummen for den enkelte utgiftspost med totalsummen av respektive antall deler. Fordi både utgiftene og totalt antall forbrukte deler varierer fra år til år vil prisen per del variere tilsvarende.

*stipulering og beregning av forbruk gjøres etter bestemte prosedyrer f.eks. hvis målerne ikke har vært tilgjengelige for ordinær avlesning. Hvis forbruket er stipulert er dette markert på varmeregningen med "S" etter periodeangivelsen. (Eks. Total 01.07.06 - 30.06.07 S).

Tilbake