Hvilke kostnader kan man ta med i fordelingsregnskapet?

Alle energikostnader som skal fordeles på beboerne skal innberettes, i tillegg kan man også legge inn kostnader til vedlikehold og ettersyn av varmeanlegget.

Tilbake