Hvordan reagerer måleren på andre varmekilder?

doprimo II/doprimo II radio måler så vel rommets som radiatorens temperatur og vil først registrere et forbruk når radiatoren har en høyere temperatur enn rommet for øvrig. Så en ekstern varmekilde påvirker ikke måleresultatet.

Tilbake