Hvorfor er væsken i væskerøret over 0 - streken?

Overfylling kompenserer for tomgangsfordampningen som finner sted i sommermånedene. Tomgangsfordampningen for den resterende delen av året dekker delvis varmetapet fra varmesentral og fordelingsledninger.

Tilbake