Hvorfor teller ikke målerne likt ved samme termostatinnstilling?

Hvis termostatventilen er innstilt på å holde lik temperatur i rommet, vil radiatoren, avhengig av størrelse og plassering avgi forskjellig varmemengde. Noe som igjen fører til at målerne teller forskjellig.

Tilbake