Reduksjonssystem for termisk utsatt beliggenhet.

Korreksjon fastsettes for utsatt termisk beliggenhet ved hjelp av reduksjonsfaktorer angitt i %. Reduksjonsfaktoren finnes ut i fra lokalets beliggenhet etter generelle hovedprinsipper. Reduksjonen tas hensyn ved utregning av målerskala. Særlige forhold i bygget kan føre til at de generelle retningslinjer må avvikes for å få en korrekt varmefordeling.

Tilbake