Tall og fakta

Nedenfor er nøkkeltall for ista-gruppen.

left right
  2014 2015 2016
Omsetning € 781,2 mill. € 810,4 mill. € 850,4 mill.
Leiligheter ca. 12 mill. ca. 12 mill. ca. 12 mill.
Fast ansatte 4 775 5 114 5 397
Land 24 25 24