Vi lever og etterlever vår visjon

Hvilke krav stiller vi til oss selv og vår bedrift?
Hva skiller oss fra andre og hva gjør vi bedre enn de?

Ledende innen energiovervåkning og forbruksbasert avregning

Som internasjonal markedsleder innen energiovervåkning og forbruksbasert avregning tilbyr vi intelligent infrastruktur, informasjon og ulike servicetilbud som sikrer optimal bruk av våre naturressurser. Våre tjenester bidrar til en vesentlig reduksjon i utslipp av klimaskadelige gasser som for eksempel CO2.

Partnerskap med våre kunder

Som global markedsleder, men med lokal forankring setter vi kundetilfredshet høyest. Kundene setter pris på oss på grunn av vår ekspertise, kvalitet og god service.

Prosess- og teknologisk lederskap

Vi arbeider løsningsorientert og løsningene vi tilbyr gjør at våre kunder kan nyte godt av tjenestene våre med minimal innsats. Dette oppnår vi via kontinuerlig teknologisk innovasjon, standardiserte prosesser og kompetente medarbeidere.

Tillitsfull kultur

Vårt forhold til forretningspartnere og medarbeidere er basert på åpenhet, ærlighet og gjensidig respekt. Vi støtter og selvstendiggjør være medarbeidere i en performanceorientert kultur.