Nyt EU direktiv vedtaget

I oktober 2012 underskrev EU’s medlemslande det nye EU energidirektiv (EED), som blev vedtaget i 11. time under det danske formandskab.

Baggrunden for direktivet er ønsket om, at den eksisterende plan om 20 % energibesparelser i 2020, bliver opnået. Kommissionens statusvurdering viste, at hvis der ikke blev iværksat yderligere energifremmende besparelsestiltag, så ville der kun kunne forventes 10 % besparelser i 2020. Derfor bad EU parlamentet EU kommissionen om at udarbejde et forslag til yderligere energibesparelser, så den oprindelige målsætning om 20 % besparelser i 2020 stadig ville kunne nås.

Direktivets bestemmelser berører en lang række områder hvor der skal sættet ind med energieffektive løsninger.

Inden for varmeregnskabs området er der også beskrevet en række tiltag som medlemslandene som minimum skal iværksætte. Disse tiltag er:

  1. Alt varmeforbrug skal afregnes efter individuelle målere.
  2. Der skal udarbejdes regnskab / opgørelse 3-4 gange om året.
  3. Det skal sikres at forbrugerne løbende kan følge og sammenligne deres forbrug.
  4. Der skal installeres individuelle varmtvandsmålere i alle forbrugssteder.


Disse tiltag skal være iværksat senest den 1. januar 2017. Det er dog værd at bemærke at Direktivet beskriver minimumskravene, og de enkelte medlemslande kan vælge at skærpe de nationale krav.

Medlemslandene har en frist på 18 måneder til at vedtage den nødvendige nationale lovgivning, dvs. at vi kan forvente en dansk lovændring senest i foråret 2014.

For Varmekontrol kunder er situationen heldigvis den, at ista / Varmekontrol allerede i en årrække har tilbudt radioaflæste målere, som opfylder kravet til det nye EU direktiv, og en stor del har allerede skiftet til radioteknologien. Derfor vil det næste skridt for dem være, at få adgang til vkonline.dk for at opfylde kravet om forbrugerens mulighed for løbende at kunne følge forbruget.

For de kunder, som stadig har målere der skal aflæses manuelt / visuelt, er det nødvendigt i god tid inden 2017, at få planlagt udskiftningen af målerne. Så tøv ikke med at kontakte os så vi sammen kan få lagt en plan for hvordan udskiftningen skal foregå. Selv om vi venter på den danske lovgivning, så ved vi allerede nu hvilke krav der er til målerne.

For dem der ønsker at læse direktivet i sin helhed kan det findes på:

Europas commission

Læs mere om vkonline.dk